ငပိ ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္

ငပိ ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္

ကန္စြန္းရြက္

ငရုတ္သီးစိမ္း

ဓါးျပားရုိက္ ဂ်င္း

ဓါးျပားရုိက္ ၾကက္သြန္ျဖဴ

ဆိပ္ပီး ေျခြထားေသာ ကန္စြန္းရြက္ အရုိးမ်ား

 ကန္စြန္းရြက္မ်ား

ဆီကုိ အပူေပးပါ။

ဆီပူပီဆုိတာႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဂ်င္းကုိ ထည့္ဆီသတ္ ေၾကာ္ပါ။

အနံေလး ေမႊးတက္လာတာႏွင့္ ကန္စြန္းရြက္ – အရုိးမ်ားကုိ ထည့္ေမႊ

ငရုတ္သီးစိမ္းထည့္

ငပိ တဇြန္းထည့္ေမႊ

ဆား အနည္းငယ္

ဟင္းခတ္မႈန္႕ အနည္းငယ္

ထည့္ေမႊပီးမွ ေရ အနည္းငယ္ဖ်န္း အဖံုးအုပ္ခ်က္ပါ။

ႏူးလာခါနီးမွ ကန္စြန္းရြက္မ်ား ထည့္ေမႊ ပီး ခ်က္ရုံပါပဲ။

Advertisements