အမဲေၾကာ္ႏွပ္

IMG_1245

Beef Curry

IMG_1228

Beef curry with fried curry leaves

IMG_1244

Colourful Recipes Blog – Beef Curry

IMG_1255

အမဲသားေၾကာ္ႏွပ္၊ သရက္သီးသနပ္ ႏွင့္ ထမင္း … စားျမိန္ၾကပါေစ …

Beef Price

Ingredients

Beef

Salt

Turmeric powder

Red chili powder

( or )

Paprika

Garam masala powder

Vinegar

Garlic

Onion

Ginger

Oil

Ghee

Red chilies

Curry leaf

Mustard seeds

မဆလာမႈန္႕

ငရုတ္သီး အေရာင္တင္မႈန္႕

ဆႏြင္းမႈန္႕

မုန္ညင္းေစ႕

Curry Leaf

ပ်ဥ္ေတာ္သိမ္ရြက္

အမဲသားကုိ အသားတံုး တံုးထားပီး

ဆား

ဆႏြင္းမႈန္႕

ငရုတ္သီးအေရာင္တင္မႈန္႕

မဆလာမႈန္႕

ဗီနီကာျဖင့္ ႏွယ္ပါ။

ဆီ ကုိ အပူေပးပီးတာႏွင့္ .. ႏွပ္ထားေသာ အမဲသားကုိ ထည့္ေၾကာ္ပါ။

အမဲသား အသားတံုးက်စ္လာျပီ ဆုိလွ်င္ .. ေရကုိ အသားတံုး ျမဳပ္ရုံေလာက္ ထည့္ပီး ၂ေရေလာက္ အမဲသား ေၾကာ္ပါ။

ဆီက်န္ ေရက်န္ အေနထားေလာက္ဆုိ အေတာ္ပါပဲ။

ဒယ္အုိး ေနာက္တခုမွာ …

ပါးပါးလွီးထားေသာ ၾကက္သြန္နီမ်ားကုိ ေၾကာ္ပါ။

ၾကက္သြန္နီေၾကာ္မ်ား ရလွ်င္ ဆီပူမွ ဆယ္ထားလုိက္ပီး ..

ၾကိတ္ထားေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ Medium Heat ျဖင့္ အညိဳေရာင္သန္းသည့္အထိ ေမႊေၾကာ္ပါ။

ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ား ေရႊအုိေရာင္ သန္းခ်င္ပီး ဆုိတာႏွင့္

ၾကိတ္ထားေသာ ဂ်င္းထည့္ေမႊ ..

ပီးတာႏွင့္ ခုဏက ေၾကာ္ထားေသာ္

ၾကက္သြန္နီေၾကာ္ႏွင့္ အတူ

( ၂ ေရ )

ဆီက်န္ ေရက်န္ အမဲသားေၾကာ္ကုိ ထည့္ေမႊပီး

အလယ္မီး တထစ္ေလွ်ာ့ျဖင့္ ခ်က္ပါ။

ဂီးေထာပတ္ အနည္းငယ္ကုိ အပူေပးပီး

ငရုတ္သီးေျခာက္ ေၾကာ္ပါ။

ငရုတ္သီးေျခာက္ကုိ ဆယ္ထားလုိက္ပီး

ပ်ဥ္ေတာ္သိမ္ရြက္ေၾကာ္ပါ။

မုန္ညင္းေစ႕ ထည့္ေၾကာ္ပါ။

အမဲသား ဟင္းအုိးထဲသုိ႕ ဂီးေထာပတ္ျဖင့္ ေၾကာ္ထားေသာ ငရုတ္သီးေျခာက္ေၾကာ္၊ ပ်ဥ္ေတာ္သိမ္ရြက္ေၾကာ္၊ မုန္ညင္းေစ႕ေၾကာ္မ်ား ေလာင္းထည့္ပီး ဆီျပန္ေနသည့္အထိ Low Heat ျဖင့္ အမဲသားကုိ ေၾကာ္ႏွပ္ထားပါ။

ပံုမွန္ ခ်က္ေနက် .. အမဲသားဟင္းႏွင့္ အတူ ပ်ဥ္ေတာ္သိမ္ရြက္ အုပ္ခ်က္ထားတာမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ။

ပ်ဥ္ေတာ္သိမ္ရြက္ေၾကာ္ဆီ အုပ္ခ်က္ထားတာမုိ႕ အရသာ တမ်ဳိး ေျပာင္းပါတယ္။

သရက္သီးသနပ္

သရက္သီး သနပ္ ေစ်းႏႈန္း

အမဲသားကုိ … ပံုမွန္ ခ်က္ေနၾက အမဲသားဆီျပန္ဟင္း … အမဲသား မဆလာအုပ္ခ်က္ ဆီျပန္ဟင္း .. အမဲသား ေထာပတ္ဟင္း … မ်ားႏွင့္ မတူ ..

အမဲသားကုိ ေၾကာ္ပီးမွ ပ်ဥ္ေတာ္သိမ္ရြက္၊ မုန္ညင္းေစ႕ေၾကာ္ အုပ္ခ်က္ထားတာပါ။

ကေလးမ်ားအၾကိဳက္ အမဲသားထဲမွာ ဟင္းအႏွစ္ ( ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ ဟင္းအႏွစ္အရသာ အစာမသြပ္ ) ထားပဲ .. အမဲသားေၾကာ္ အရသာက သပ္သပ္၊ ဟင္းအႏွစ္ဖတ္ အရသာက သပ္သပ္ေပးပါတယ္။