အာျပဲေျခာက္ ေထာင္းေၾကာ္

အာျပဲေျခာက္ကုိ ဒီအတုိင္းလည္း ေၾကာ္စားတဲ႕အခါ စားတယ္။ သားသား နဲ႕ သမီး အၾကိဳက္ ျပဳတ္ပီးေတာ့ ေထာင္းတဲ႕ အခါလည္း အာျပဲေျခာက္ေထာင္းေၾကာ္ပီး စားတယ္။

အာျပဲေျခာက္ ေထာင္းေၾကာ္ ( အစပ္ )

အာျပဲေျခာက္ေထာင္းေၾကာ္ ( အခ်ဳိ )

ပဲနီေလး ဟင္းခ်ဳိ

ငပိရည္ ( ငရုတ္သီးစိမ္း ႏွင့္ အစပ္ေဖ်ာ္ )

ငပိရည္၊ တုိ႕စရာ ( ကတက္စာ၊ ရုံပေတသီး၊ ခရမ္းကေစာ့သီး )

ၾကက္သြန္ေၾကာ္ ၾကိဳက္ေသာ သားသား