အာျပဲေျခာက္ ေထာင္းေၾကာ္

အာျပဲေျခာက္ကုိ ဒီအတုိင္းလည္း ေၾကာ္စားတဲ႕အခါ စားတယ္။ သားသား နဲ႕ သမီး အၾကိဳက္ ျပဳတ္ပီးေတာ့ ေထာင္းတဲ႕ အခါလည္း အာျပဲေျခာက္ေထာင္းေၾကာ္ပီး စားတယ္။

အာျပဲေျခာက္ ေထာင္းေၾကာ္ ( အစပ္ )

အာျပဲေျခာက္ေထာင္းေၾကာ္ ( အခ်ဳိ )

ပဲနီေလး ဟင္းခ်ဳိ

ငပိရည္ ( ငရုတ္သီးစိမ္း ႏွင့္ အစပ္ေဖ်ာ္ )

ငပိရည္၊ တုိ႕စရာ ( ကတက္စာ၊ ရုံပေတသီး၊ ခရမ္းကေစာ့သီး )

ၾကက္သြန္ေၾကာ္ ၾကိဳက္ေသာ သားသား

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s