ၾကက္သား၊ အားလူးဟင္း

Chicken and potato curry

ေအရွန္ဆုိင္က ၾကက္သားကုိ အသားတံုး လွီးထားလုိက္ပါ။

ဆား၊

ဟင္းခတ္မႈန္႕၊

ငရုတ္သီး အစိမ္းမႈန္႕၊

ဆႏြင္းမႈန္႕ နဲ႕ ႏွယ္ထား၊ ခဏေလာက္ ႏွပ္ထားတုန္းမွာ ….

ၾကက္သြႏ္ျဖဴ၊

ၾကက္သြန္နီကုိ အခြံခြါ၊ ၾကိတ္စက္ျဖင့္ ၾကိတ္။

ခ်က္မယ့္အုိးမွာ ဆီအနည္းငယ္ ထည့္ပီး ဆီသတ္၊ ႏွပ္ထားေသာ ၾကက္သားတံုးမ်ားထည့္။

ေအရွန္ဆုိင္က အိမ္ၾကက္က မာေတာ့ ၃ ေရ ေလာက္ မီးေျမးေျမး နဲ႕ ခ်က္မွ အသားမ်ား ႏူးပါတယ္။

ရန္ကုန္က အိမ္ၾကက္နဲ႕ေတာ့ ကြာပါတယ္။ ၃ေရေလာက္ ခ်က္ပီးမွ အားလူး စိတ္မ်ား ထည့္၊ ေရ အနည္းငယ္ထည့္။

ဆီက်န္ ေရက်န္ေလး ခ်က္ထားေသာ ၾကက္သား၊ အားလူးဟင္း။

ဆီက်န္ ေရက်န္ေလး ခ်က္ထားေသာ ၾကက္သား၊ အားလူးဟင္း။

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s