ေရႊရင္ေအး

ျမန္မာသၾကၤန္ အၾကိဳေန႕က ေရႊရင္ေအး

ေကာက္ညွင္းကုိ အိမ္မွာ Rice Cooker ႏွင့္ ခ်က္ပါတယ္။

အုန္းႏုိ႕ဗူး ( Coconut milk ) ကုိ သၾကားႏွင့္ ေရာပီး ေရခဲေသတၱာထဲ အေအးခံထားလုိက္ပါတယ္။

ေက်ာက္ေက်ာေမွ်ာ့ေခ်ာင္းကုိ သၾကားထည့္ပီး ျပဳပ္ထားလုိက္ပါတယ္။

သာကူကုိ သာကူမ်က္ေစ႕ေပ်ာက္တဲ႕အထိ သၾကားထည့္ပီး ျပဳပ္ထားလုိက္ပါတယ္။

က်န္တဲ႕မုန္႕မ်ား ၀ယ္ပါတယ္။

ေပါင္မုန္႕

မုန္႕လက္ေဆာင္း

ေက်ာက္ေက်ာ

အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကုိ လက္ေဆာင္ေ၀ေသာ ေရႊရင္ေအး မုန္႕ဗူး

သၾကားရည္၊ အုန္းႏုိ႕ရည္ ဆမ္းအပီး ေရႊရင္ေအး

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s