ပဲေၾကာ္

ပဲေၾကာ္ 

ပဲေၾကာ္ကုိ အလြယ္ ေၾကာ္နည္းက ….

၂၄ နာရီ ေရ စိမ္ထားေသာ ကုလားပဲ

( သုိ႔မဟုတ္ )

ဆုိဒါ အမႈန္႕ထည့္ပီး  ၈ နာရီ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ ေရစိမ္ထားေသာ ကုလားပဲ ကုိ

 အေၾကာ္မႈန္႕ ( ready made )  အထုပ္ကုိ အရည္က်ဲက်ဲ ေဖ်ာ္ပါ။

 ဆား၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕ ( သုိ႕ ) အခ်ဳိ႕မႈန္႕ ထည့္ပီး

ေရစိမ္ထားေသာ ကုလားပဲမ်ား ထည့္ေရာပါ။

ေကာ္ဖီပန္းကန္ျပားထဲ ကုလားပဲ ႏွင့္ မုန္႕ႏွစ္က်ဲက်ဲထည့္ပီး

 ဆီႏွစ္ေၾကာ္ပါ။

ပဲေၾကာ္ မြမြ

ကုလားပဲ ( ဆန္ခ်ိန္ခြက္ ) ၂ ခြက္စာေလာက္ကုိ

Baking Soda – လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္းစာေလာက္ ထည့္ပီး ကုလားပဲ ျမဳပ္ရုံ … အေပၚ လက္၂လံုးစာေလာက္ ေရျဖည့္ပီး ၈ နာရီေလာက္ စိမ္ထားပါ။

ပဲေၾကာ္ မုန္႕ႏွစ္က ….

ဆန္မႈန္႕ – ( ဆန္ခ်ိန္ခြက္ ) ၁ခြက္

ေကာက္ညင္းမႈန္႕ – ( ဆန္ခ်ိန္ခြက္ ) တ၀က္

ကုလားပဲမႈန္႕ – ( ဆန္ခ်ိန္ခြက္ ) တ၀က္

ေရ – ( ဆန္ခ်ိန္ခြက္ ) ၂ခြက္

ဆား – လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း

ဟင္းခတ္မႈန္႕ – လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း

မုန္႕ႏွစ္စပ္မယ့္ ေၾကြဇလံုထဲမွာ အမႈန္႕ေတြကုိ အရင္ထည့္ပီး … ဆား၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕ထည့္ ၊

 ေရ ( ဆန္ခ်ိန္ခြက္ ) ၂ခြက္ ကုိ ျဖည္းျဖည္း ထည့္ပီး မုန္႕ႏွစ္ က်ဲက်ဲ ေဖ်ာ္ထားပါ။

( မုန္႕ႏွစ္ကုိ ခပ္က်ဲက်ဲေလး စပ္ထားပါ )

 ၂၄ နာရီ ေရစိမ္ထားေသာ ကုလားပဲ ( သုိ႕မဟုတ္ ) ဆုိဒါမႈန္႕ျဖင့္ ၈ နာရီေလာက္ ေရစိမ္ထားေသာ ကုလားပဲ ကုိ မုန္႕ႏွစ္က်ဲက်ဲ ျဖင့္ ေရာပီး …

 ေကာ္ဖီပန္းကန္ျပားထဲ ထည့္ပါ။ …

 မီးဖုိမီး အလယ္မီး ျဖင့္ ဆီႏွစ္ပီး ေၾကာ္ပါ။

 ဆီပူပီ ဆုိတာနဲ႕ ပန္းကန္ျပားေပၚက ကုလားပဲ + မုန္႕ႏွစ္က်ဲက်ဲ ကုိ ဆီပူထဲ ထည့္ေၾကာ္ပါ။

ေၾကာ္သည့္ဒယ္အုိးက ေၾကာ္သည့္ မီးဖုိကြိဳင္ထက္ ပုိၾကီးေနတာ ပုိေကာင္းသလုိ ..

ေၾကာ္သည့္ အုိးက .. ဒယ္အုိး ေဇာက္ နက္နက္ .. ဒယ္အုိး  ၾကီးေနတာ ပုိေကာင္းပါသည္။

ေကာ္ဖီပန္းကန္ျပားထဲကေန ဆီပူထဲ ထည့္သည့္အခါမွာ ကုလားပဲ ႏွင့္ မႈန္႕ႏွစ္မ်ားကုိ ပံုပီး မထည့္ပါႏွင့္။

ေၾကာ္သည့္အခါမွာ ပဲေၾကာ္ အလယ္ေနရာကုိ ေယာင္းမဇြန္းျဖင့္ ဖိ .. ေပးပီး ေၾကာ္ပါက ပဲေၾကာ္ အလယ္ေနရာပါ ၾကြပ္တာမုိ႕ ပုိစားေကာင္းပါသည္။

ပဲေၾကာ္ ( မ်က္ႏွာစာဖက္ျခမ္း )

ပဲေၾကာ္ ( ေနာက္ဘက္ျခမ္း )

ၾကြပ္ၾကြပ္ မြမြေလးမုိ႕ မုန္႕ဟင္းခါးထဲ ေျခထည့္ပီး စားရုံပါပဲ။

ပဲေၾကာ္ – မုန္႕ႏွစ္ အခ်ဳိး ( ေနာက္တနည္း )

ကုလားပဲ ( ဆန္ခ်ိန္ခြက္ ) ၁ ခြက္စာေလာက္ကုိ

Baking Soda – လက္ဘက္ရည္ဇြန္း 1/2 ဇြန္းစာေလာက္ ထည့္ပီး ကုလားပဲ ျမဳပ္ရုံ … အေပၚ လက္၂လံုးစာေလာက္ ေရျဖည့္ပီး ၈ နာရီေလာက္ စိမ္ထားပါ။

ပဲေၾကာ္ မုန္႕ႏွစ္က ….

ဆန္မႈန္႕ – ( ဆန္ခ်ိန္ခြက္ ) ၁ခြက္

ေကာက္ညင္းမႈန္႕ – ( ဆန္ခ်ိန္ခြက္ ) တ၀က္

ကုလားပဲမႈန္႕ – ( ဆန္ခ်ိန္ခြက္ ) တ၀က္

ေရ – ( ဆန္ခ်ိန္ခြက္ ) ၁ခြက္ခြဲ

ဆား – လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း

ဟင္းခတ္မႈန္႕ – လက္ဘက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း

မုန္႕ႏွစ္စပ္မယ့္ ေၾကြဇလံုထဲမွာ အမႈန္႕ေတြကုိ အရင္ထည့္ပီး … ဆား၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕ထည့္ ၊

 ေရ ( ဆန္ခ်ိန္ခြက္ ) ၁ခြက္ခြဲ ကုိ ျဖည္းျဖည္း ထည့္ပီး မုန္႕ႏွစ္ က်ဲက်ဲ ေဖ်ာ္ထားပါ။

 မုန္႕ႏွစ္က်ဲက်ဲ ပန္းကန္ထဲကုိ ကုလားပဲမ်ား ထည့္ ေရာပီး …

 ေကာ္ဖီပန္းကန္ျပားထဲ ထည့္ပါ။ …

 မီးဖုိမီး အလယ္မီး ( Medium Heat ) ျဖင့္ ဆီႏွစ္ပီး ေၾကာ္ပါ။

 ဆီပူပီ ဆုိတာနဲ႕ ပန္းကန္ျပားေပၚက ကုလားပဲ + မုန္႕ႏွစ္က်ဲက်ဲ ကုိ ဆီပူထဲ ထည့္ေၾကာ္ပါ။

ေၾကာ္သည့္ဒယ္အုိးက ေၾကာ္သည့္ မီးဖုိကြိဳင္ထက္ ပုိၾကီးေနတာ ပုိေကာင္းသလုိ ..

ေၾကာ္သည့္ အုိးက .. ဒယ္အုိး ေဇာက္ နက္နက္ .. ဒယ္အုိး  ၾကီးေနတာ ပုိေကာင္းပါသည္။

ေကာ္ဖီပန္းကန္ျပားထဲကေန ဆီပူထဲ ထည့္သည့္အခါမွာ ကုလားပဲ ႏွင့္ မႈန္႕ႏွစ္မ်ားကုိ ပံုပီး မထည့္ပါႏွင့္။

ေၾကာ္သည့္အခါမွာ … စေၾကာ္သည့္ ပဲေၾကာ္ မ်က္ႏွာစာ ဘက္ျခမ္းကုိ ေၾကာ္သည့္ ေယာင္းမ ျဖင့္ ဆီပူကုိ အနည္းငယ္ ခပ္ပီး ပဲေၾကာ္ ေပၚ ဆမ္းေပးပါ။

( ၾကက္ဥ ဟက္ဘိြဳင္း ေၾကာ္သလုိမ်ဳိး .. အဲလုိမ်ဳိး ပဲေၾကာ္ကုိ ဆီပူ ဆမ္းေပးရင္ ပဲေၾကာ္ အလယ္သားေတြပါ က်က္ပါတယ္။ မျဖန္းလည္း ရပါတယ္။

တဘက္ကုိ လွန္ေၾကာ္တဲ႕ အခါမွာ တျခမ္းက က်က္ေနပီမုိ႕ အဲဒီ က်က္ေနတဲ႔ ပဲေၾကာ္ကုိ အေပၚကေန ေယာင္းမဇြန္းျဖင့္ ခပ္ဖြဖြေလး ဆီပူထဲမွာ ဖိေၾကာ္ေပးရင္ ပဲေၾကာ္ အလယ္သားမ်ား က်က္တာမုိ႕ ပုိစားေကာင္းပါတယ္။ )

ပဲေၾကာ္ကုိ ပဲေၾကာ္ လွလွ ၀ုိင္း၀ုိင္းေလး လုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ …

ေအရွန္ဆုိင္ေတြမွာ သံဇကာခြက္ ( သံေဂၚျပား ) အ၀ုိင္း ၾကီးၾကီးေလးေတြ ရွိပါတယ္။

သံဇကာကြက္ေတြက ..ေကာ္ဖီပန္းကန္ျပားဆုိဒ္နီးပါးေလာက္ ရွိပါတယ္။

သံဇကာကြက္ ( သံေဂၚျပား ) ကုိ ဆီပူထဲ အရင္ႏွစ္ထားပီး

အဲဒီ သံဇကာခြက္ထဲကုိ ကုလားပဲႏွင့္ မုန္႕ႏွစ္ ႏွယ္ထားတာ .. ခပ္ပါးပါး ထည့္ေၾကာ္လုိ႕ ရွိရင္ … ပဲေၾကာ္ ၀ုိင္း၀ုိင္းေလးေတြ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ေၾကာ္သည့္အခါမွာ .. ေယာင္းမ ျဖင့္ အေၾကာ္ကုိ ခပ္ဖြဖြ .. ဖိ .. ပုတ္ ေပးႏုိင္လွ်င္ အေၾကာ္မ်ား ပုိၾကြပ္ပီး ပုိရြပါသည္။

Advertisements

One comment on “ပဲေၾကာ္

  1. မသိလို့မေးတာနော်. ညီမက အိမ်ထောင်ရှိလားဟၚ် တော် လို့

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s