ဆန္ ႏွင့္ ေကာက္ညွင္းဆန္

Jasmine Rice  ( ထမင္းခ်က္သည့္ဆန္ )

ဆန္ေစ႕ ပံုစံက –

ေကာ္ အေရာင္၊

ဆန္လံုး ေသးေသး .. ရွည္ရွည္။

ထမင္းခ်က္သည့္အခါ

ဆန္ း ေရ

၁ း ၁ ႏႈန္းျဖင့္ ခ်က္စားလုိ႕ရပါတယ္။

ဆန္ – ၁ ခြက္

ေရ – ၁ ခြက္ ႏႈန္းျဖင့္ ခ်က္စားလုိ႕ရပါတယ္။

( အစာေၾကလြယ္တာရယ္၊ တခ်ဳိ႕ကလည္း စားလုိက္ရင္ ၀မ္းခ်ဳပ္တတ္လုိ႕ Jasmine Rice ႏွင့္ Basmati Rice ကုိ ေရာစပ္ပီး ထမင္းအျဖစ္ ခ်က္စားတတ္ၾကပါတယ္။ )

Basmati Rice

ဒန္ေပါက္ခ်က္သည့္ ေနရာမွာ သံုးေသာ ဆန္

( တခ်ဳိ႕ကလည္း Jasmine Rice က အစာေၾကလြယ္လုိ႕ Basmati Rice ကုိ ေန႕စဥ္စား ထမင္း အျဖစ္ႏွင့္ ခ်က္စားတတ္ၾကပါတယ္ )

Sweet Rice ( ေကာက္ညွင္းခ်က္သည့္ဆန္ )

ေကာက္ညွင္းဆန္

ေကာက္ညွင္းဆန္ ပံုစံက

အျဖဴေရာင္

ဆန္လံုး ေသးေသး .. ရွည္ရွည္။

ေကာက္ညွင္းဆန္ကုိ

Glutinous rice

Sticky rice

Sweet rice

အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္။

ခ်က္သည့္အခါ ၁ း ၁ ျဖင့္ ခ်က္လုိ႕ရပါတယ္။

Sweet rice က ႏူးညံမႈ ရွိတာမုိ႕ တျခား ေကာက္ညွင္းဆန္မ်ားလုိ ေရစိမ္ပီး ခ်က္စရာ မလုိပါ။

Sweet rice ကုိ စားသည့္အခါမွာလည္း ၀မ္းမခ်ဳပ္ပါဘူး။

အစာေၾကလြယ္တာမုိ႕ အိမ္မွာ ခ်က္သည့္ ေကာက္ညွင္းမုန္႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ Sweet Rice ျဖင့္ ခ်က္စားတတ္ပါတယ္။

Glutinous rice ကုိ ခ်က္စားမယ္ဆုိရင္ ေရစိမ္ပီး ခ်က္စားမွ ရပါမည္။

ျမန္မာ ေပၚဆန္ေမႊးက ဆန္လံုး တုိတုိ၊ အေရာင္ – အျဖဴေရာင္၊ ေကာက္ညွင္းဆန္လုိမ်ဳိး ပိန္ပိန္ရွည္ရွည္သြယ္သြယ္ေလး မဟုတ္ပါဘူး။

Sweet Rice ျဖင့္ ခ်က္ထားေသာ ဌက္ေပ်ာ္သီး၊ ပဲ ေကာက္ညွင္းထုပ္

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s