အာျဗဲေျခာက္ေၾကာ္ – အစပ္

အာျဗဲေျခာက္ထုပ္

အာျဗဲေျခာက္

အာျဗဲေျခာက္မ်ားကုိ တလက္မစီ ျဖတ္ထားပါ။

အရင္ဆံုး – အာျဗဲေျခာက္မ်ားကုိ မီးေျမးေျမးျဖင့္ ဆီပူထဲမွာ လိမ္႕ပီး ေၾကာ္ထားပါ။

ၾကက္သြန္ျဖဴ ကုိ မထူမပါးလွီးပီး ( မီးေျမးေျမး ) ျဖင့္ ဆႏြင္းမႈန္႕ အနည္းငယ္ထည့္ပီး ေၾကာ္ပါ။

ၾကက္သြန္နီကုိ ပါးပါးလွီးပီး ( မီးေျမးေျမး ) ျဖင့္ ဆႏြင္းမႈန္႕ အနည္းငယ္ ထည့္ပီး ေၾကာ္ပါ။

ေၾကာ္ပီးသား ဆီပူအုိးထဲမွာ ငရုတ္သီး အၾကမ္းမႈန္႕ကုိ ထည့္ေၾကာ္ပီး .. အာျဗဲေျခာက္ေၾကာ္မ်ားကုိ ထည့္ပါ။

မီးဖုိမီးပိတ္ပီး ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္ ႏွင့္ ၾကက္သြန္နီေၾကာ္ ေရာေမႊလုိက္ပါ။

အာျဗဲေျခာက္ေၾကာ္ ( အစပ္ )

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s