ေရခဲေခ်ာင္း

ေႏြရာသီ ေရခဲမုန္႕ဘူးမ်ား

ေရခဲေခ်ာင္းဘူးမ်ား

ေရခဲေခ်ာင္း

အိမ္မွာ ေရခဲေခ်ာင္း လုပ္စားေသာ ေခ်ာကလက္ ေရခဲေခ်ာင္း

ေရခဲတံုး လုပ္ေသာ ပလပ္စတစ္ခြက္မ်ား၊ ေရခဲေခ်ာင္း လုပ္ေသာ ပလပ္စတစ္ခြက္မ်ား ေစ်းမွာ အလြယ္တကူ ၀ယ္လုိ႕ရပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တုန္းက ျမန္မာမွာ ေနထုိင္စဥ္ ရန္ကုန္ စီးတီးမတ္မွာ ၀ယ္ခဲ႕ဖူးပါတယ္။ ၂၀၀ က်ပ္ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။

ေရခဲေသတာထဲမွာ ထည့္ဖုိ႕ ေရခဲတံုး – ပံုစံ ခြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသလုိ …

ဂ်ယ္လီခြက္ – ပံုစံ ခြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာ ေနစဥ္ တုန္းကႏွင့္ အခု .. လုပ္ထားေသာ ေရခဲေခ်ာင္းက လြယ္လြယ္ကူကူပါပဲ …

ေအာက္နားမွာ အသီး တခု ခု ထည့္ပီး အေပၚကေန ေခ်ာကလက္ အရည္ ျဖစ္ျဖစ္၊ အေအး ေဖ်ာ္ရည္ တခု ကုိ ေလာင္းထည့္ပီး

ေရခဲေသတာ အေပၚထပ္ထဲမွာ ၈ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ ၾကား .. ခဲ ထားလုိက္ရင္ ကေလးမ်ား အၾကိဳက္ အိမ္တြင္း – ျပဳလုပ္ ထားေသာ ေရခဲေခ်ာင္းကုိ ရရွိမွာပါ။

ေရခဲမုန္႕ ေခ်ာကလက္ရည္ဆမ္း

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s