ေကာက္ညွင္းေပါင္း

ငါးပုတ္ျပား – ငါးေျခာက္ဖုတ္ ဆီဆမ္း

ေကာက္ညွင္းေပါင္း၊ ပဲျပဳပ္၊ ငါးပုတ္ျပားေ – ငါးေျခာက္ဖုတ္၊ ႏွမ္းေထာင္း

ေကာက္ညွင္းေပါင္း၊ ႏွမ္းေထာင္း၊ ပဲျပဳပ္၊ အုန္းသီးျခစ္

ေကာက္ညွင္းေပါင္းက ခ်က္ရတာ လြယ္ပါသည္။

Rice Cooker ျဖင့္ –

Sweet Rice – 1 : Water : 1 အခ်ဳိး ႏႈန္းျဖင့္ ခ်က္ထားေသာ ေကာက္ညွင္းေပါင္း

ႏွမ္း – Seasame Seed

ႏွမ္းမ်ားကုိ မီးဖုိေပၚတြင္ မီးေျမးေျမးျဖင့္ ေလွာ္ပီးလွ်င္ .. ဆား နည္းနည္းထည့္၍  ၾကိတ္စက္ျဖင့္ ညက္ေနေအာင္ ၾကိတ္ထားေသာ

 ႏွမ္းေလွာ္ေထာင္း

ပဲျပဳပ္

ေအရွန္ဆုိင္က ၀ယ္လာေသာ ေကာက္ညွင္းထုပ္မ်ား

ပဲေကာက္ညွင္းထုပ္ ႏွင့္ ဌက္ေပ်ာ္သီး ေကာက္ညွင္းထုပ္

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s