Kitchen Appliances

သစ္ၾကားသီး ( အခြံမာသီး) အခြံခြါတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္

အသားေတြ လွီးျဖတ္ခ်င္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္

၀ါယာက်ဳိး ႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျဖတ္လုိ႕ရတဲ႕ ကတ္ေၾကး … US 1 $

Family Dollar ဆုိင္မွာ ေတြ႕လုိ႕ ၀ယ္လာေသာ အတုိင္းအတာ ခြက္ ႏွင့္ ဇြန္းေလးမ်ား …

ရန္ကုန္၊ စီးတီးမတ္မွာလည္း ၀ယ္လုိ႕ ရပါတယ္။

ဟင္းခ်က္တဲ႕ ေနရာမွာ သံုးေသာ ဇြန္း – US 1$ ပဲ ေပးရတယ္။

အခ်ိန္အတြက္ ခြက္ ကေလးေတြက US 1.5 $ ပဲ ေပးရတယ္ …

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s