၀က္သား အငံ စြန္တန္ဟင္းရည္

( Turkey ) ၾကက္ဆင္ အသားလံုးေၾကာ္၊ ( Turkey ) ၾကက္ဆင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး အစာသြပ္ေပါင္း၊

၀က္သားအငံ စြန္တန္ဟင္းရည္

၀က္သားအငံ စြန္တန္ဟင္းရည္

၀က္သားအငံ စြန္တန္ဟင္းရည္

Salt Pork ၊ စြန္တန္ေျခာက္

၀က္သား အငံကုိ ေလးေထာင့္တံုး ပံုစံ တုံးပါ။

ငရုတ္သီးစိမ္း

ဓါးျပားရုိက္ – ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဂ်င္း

စြန္တန္ေျခာက္

ခရမ္းခ်ဥ္သီး ၈ စိတ္ျခမ္း

ဟင္းအုိးထဲမွာ ၀က္သား အငံ၊ စြန္တန္ေျခာက္၊ ဓါးျပားရုိက္ ၾကက္သြန္ျဖဴ။ ဂ်င္း၊ လံုးခ်က္ပီးမွ ခရမ္းခ်ဥ္သီးထည့္ပါ။

ခရမ္းခ်ဥ္သီး ဖတ္ေတြ လိပ္တက္လာတဲ႕ အထိ လံုးခ်က္ပီးမွ ေရျဖည့္ထည့္ပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းထည့္ပါ။

၀က္သား အငံမွာ အငံ အရသာ ပါေနတာမုိ႕ ဘာမွ ထပ္ျဖည့္ ထည့္စရာ မလုိပါ။

စြန္တန္ ႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး က အခ်ဥ္အရသာ ပါေနတာမုိ႕ ဘာမွ ထပ္ျဖည့္ ထည့္စရာ မလုိပါ။

ဂ်င္းကုိ ပံုမွန္ ခ်က္ေနက် ဟင္းရည္ထက္ ပုိထည့္ပီး ခ်က္ပါက အနံသင္းပီး ပုိပူေလာင္ တာမုိ႕ ေသာက္လုိ႕ ပုိေကာင္းပါသည္။

စြန္တန္ဟင္းရည္က အရည္က်ေနေအာင္ တည္ပီး အရည္က်ဲက်ဲဆုိ ပုိေသာက္လုိ႕ ေကာင္းပါတယ္။ .. ဒီတေခါက္ အသားနဲ႕ ခ်က္တာမုိ႕ .. ေလးျခမ္းကြဲ ၾကက္သြန္နီ ထပ္မထည့္ ခ်က္ထားပါဘူး။

One comment on “၀က္သား အငံ စြန္တန္ဟင္းရည္

  1. စြန္တန္ကိုဘယ္က ရႏိုင္ပါသလဲ။ ကိုယ္တိုင္လုပ္ရမယ္ဆိုရင္ နည္းေပးေစလိုပါတယ္။

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s